MISIUNEA EVANGHELICĂ VEșTI BUNE
Back to HOME    

Site Map of STUDIU BIBLIC - MEVB

ACASA

VECHIUL TESTAMENT
NOUL TESTAMENT
GENERALITĂȚI
Evanghelie
Rugăciunea este
Întrebări frecvente
Predică
Despre noi

VECHIUL TESTAMENT

Studiul Biblic Geneza 1-9 - vers cu vers

Creare
Căderea omului (Geneza 3:1-13)
Este necinstit din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu îi pedepsește pe oameni pentru păcatele sale?
Geneza 1:1-2:7 Începutul Creației
Geneza 2 Crearea omului
Geneza 3 Caderea
Concluzia finală a Geneza 1, 2 și 3
Geneza 4 Cain și Abel
Geneza 5 Primele generații
Geneza 6 Potopul și Noe
Geneza 7 Chivotul lui Noe
Geneza 8 Sfârșitul potopului
Geneza 9 legământul lui Dumnezeu

Studiul Biblic Geneza 11-20 - vers cu vers

Geneza 10 - Genealogie
Geneza 11 - Turnul Babel
Geneza 12 - Avram în Canaan
Geneza 13 - Plecarea lui Avram din Egipt
Geneza 14 - Victoriile lui Avram
Geneza 15 - Dumnezeu îl binecuvântează pe Avram
Geneza 16 - Agar zboară spre Sarai
Geneza 17 - Legământul lui Dumnezeu cu Avram
Geneza 18 - Mijlocirea lui Avraam pentru Sodoma
Geneza 19 - Distrugerea Sodomei și Gomora
Geneza 20 - Avram în Negheb

Studiul Biblic Geneza 11-20 - vers cu vers

Geneza 21 - Nașterea lui Isaac
Geneza 22 - Isaac ca ardere de tot
Geneza 23 - Avraam cumpără pământul pentru mormântul soției sale Sara
Geneza 24 - Alegerea soției pentru Isaac și căsătoria lui
Geneza 25 - Nașterea lui Esau și a lui Iacov
Geneza 26 - Nicio încredere de la Isaac în Dumnezeu
Geneza 27 - Binecuvântarea lui Isaac pentru fiul său
Geneza 28 - Iacov își părăsește tatăl și Îl întâlnește pe Dumnezeu
Geneza 29 - Iacov la Laban. Căsătoriile lui Iacov
Geneza 30 - Căsătoriile și copiii lui Iacov

Studiul Biblic Neemia - vers cu vers

Ucenicia
Călduță
Neemia 1 - Misiunea și rugăciunea
Neemia 2 - Clădire
Neemia 3 - Reconstruirea zidurilor Ierusalimului
Neemia 4 - Dificultăți și atacuri
Neemia 5 - Măsuri referitoare la cei săraci
Neemia 6:1-14 - Finalizarea zidurilor
Neemia 6:15-19 - Șapte lecții importante pentru viața noastră spirituală
Neemia 7:1-4 - Păzirea zidurilor Ierusalimului
Neemia 8 - Citirea Bibliei, rugăciune și devotament
Neemia 9 - Ziua pocăinței și a rugăciunii
Neemia 10 - Promiteți să mențineți Legea
Neemia 11 - Neemia o imagine a Domnului Isus Hristos și lecțiile pentru credincios
Neemia 12 - Inaugurarea Ierusalimului
Neemia 13 - Zelul Neemiei înaintea Legii
Căsătoriile mixte cu femei străine

Studiul Biblic Zaharia - vers cu vers

Introducere în Zaharia
Zaharia 1 - Chemare la pocăință
Zaharia 2 - Omul cu tija de măsurare
Zaharia 3 - Iosua a justificat
Zaharia 4 - Sfeșnicul și cei doi măslini
Zaharia 5 - Pergamentul zburător
Zaharia 6 - Anunțul Vrăstarii
Zaharia 7 - Nu post, ci ascultare
Zaharia 8 - Făgăduințe de mântuire
Zaharia 9 - Domnul și vecinii lui Israel
Zaharia 10 - Doar Domnul dă ploaie
Zaharia 11 - Cei Doi Păstori
Zaharia 12 - Asediul și eliberarea Ierusalimului
Zaharia 13 - Eradicați idolatria și profeții falși
Zaharia 14 - Picioarele lui Isus pe Muntele Măslinilor

NOUL TESTAMENT

Studiul Biblic Matei 1-10 - vers cu vers

Introducerea lui Matei
Matei 1:1-17 - Genealogie
Matei 1:18-25 - Anunțul despre sarcină al lui Isus (Luca 1:5-38)
Matei 2 - Nașterea lui Isus
Matei 3 - Ioan Botezătorul și Botezul lui Isus
Matei 4 - Ispitele lui Isus de către Satana
Capernaum (video)
Chemarea ucenicilor
Matei 5 - Predica pe munte 1
Matei 6 - Predica pe munte 2
Matei 7 - Predica pe munte 3
Matei 8 - Elaborarea predicii de pe munte
Matei 9 - Vindecări de către Isus
Matei 10 - Difuzată și poruncă de Isus

Studiul Biblic Matei 11-20 - vers cu vers

Matei 11 - În urma lui Isus
Matei 12 - Lucrând în Sabat
Judecata asupra omului
Matei 13 - Pilda semănătorului
Parabola semințelor de muștar
Pilda cu drojdie
Mai multe pilde ale lui Isus
Explicația pildelor de către Isus
Mai multe pilde ale lui Isus către ucenici
Matei 14 - Uciderea lui Ioan Botezătorul
Matei 15 - Isus și fariseii și cărturarii
Matei 16 - Învățăturile lui Isus
Matei 17 - Sensul lui Mesia
Matei 18 - Împărăția cerurilor
Matei 19:1-12 - Căsătoria și divorțul
Matei 19:13-15 - Impunerea mâinilor
Matei 19:16-30 - Urmărirea lui Isus
Matei 20 - Muncitorii din vie și salariile lor

Studiul Biblic Matei 21-26 - vers cu vers

Matei 21 - Ierusalim
Matei 22:1-14 - Nunta Regală
Matei 22:15-22 - Dreptul Cezarului (plata impozitului)
Matei 22:23-40 - Învierea și învățătura
Matei 22:41-46 - Cine este Hristosul?
Matei 23 - Raționament împotriva scribilor
Matei 24 - Sfârșitul timpului: Discurs despre ultimele lucruri
Matei 25 - Fecioare înțelepte și proaste (fecioare)
Matei 25:14-30 - Slujitori și Talente
Matei 25:31-46 - Judecata despre om
Matei 26 - Trădarea, închisoarea și convingerea lui Isus

Studiul Biblic Matei 27-28 - vers cu vers

Matei 27 - Răstignirea lui Isus
Pilat este responsabil pentru moartea lui Isus
Răstignirea lui Isus a fost o nevoie amară pentru iertarea păcatului
Biciuirea lui Isus
Isus își dă duhul. Isus și-a încheiat lucrarea (S-a terminat)
Ce este S-A TERMINAT de Isus? Trei zile și trei nopți în mormânt
Chiar a murit Isus? (raport medical)
Matei 28 - Învierea din morții lui Isus
Matei 28:19-20 - Ordinul misionar al lui Isus

Evanghelia după Ioan - Studiu Biblic

Este ființa umană un păcătos?
Dar nu înțeleg deloc asta?
Ei bine, este atât de ușor?
Dar pe Dumnezeu și îngerii Săi nu-i văd?

Studiul Biblic 1 Corintieni - vers cu vers

Introducerea lui Corintieni
1 Corintieni 1 - Spiritual opus lumii
1 Corintieni 2 - Duhul Sfânt cercetează omul
1 Corintieni 3 - Omul trupului, creștinul zidește pe temelia lui Isus Hristos
1 Corintieni 3:11-17 - Construind pe temelia lui Isus. Fiecare credincios trebuie să dea socoteală lui Isus
1 Corintieni 4 - Apostolul Pavel ca exemplu
1 Corintieni 5 - Păcat grosolan
1 Corintieni 6 - Trăiește spre slava Domnului Isus Hristos
1 Corintieni 6:16 - Sau nu ştiţi că cel ce se alipeşte de o prostituată este un singur trup cu ea?
1 Corintieni 6:19-20 - Trupul tău este un templu al Duhului Sfânt
1 Corintieni 7 - Căsătoria creștină și viața singură
1 Corintieni 8 - Mâncarea alimentelor oferite idolilor
1 Corintieni 9 - Drepturile apostolilor
1 Corintieni 10:1-13 - Israelul ca avertisment
1 Corintieni 10:14-22 - Sfanta cina
1 Corintieni 11:1-16 - Coiful femeii
1 Corintieni 12:17-34 - Neînțelegeri la Cina
1 Corintieni 12:1-11 - Darurile spirituale
1 Corintieni 12:12-31 - Trupul lui Hristos are multe mădulare
1 Corintieni 13 - Iubirea
1 Corintieni 14:1-25 - Vorbind în limbi. Vorbind în aer?
1 Corintieni 14:26-40 - Vorbind în limbi, nevoie de explicații
1 Corintieni 15:1-11 - Învierea lui Isus
1 Corintieni 15:22-24, 38-45, 50-53; 1 Tesaloniceni 4:13-17 Răpirea Bisericii
Ce înseamnă 1 Corintieni 15:22-23?
Ce înseamnă 1 Corintieni 15:38-45?
Ce înseamnă 1 Corintieni 15:50-52?
1 Corintieni 16 - Colecția, zecimii și cadourile

Studiul Biblic Galateni - vers cu vers

Galateni 1 - O Evanghelie și cum Pavel a devenit apostol
Galateni 2 - Pavel recunoscut de apostoli
Galateni 3 - Dreptatea prin credință: Legea sau credința?
Galateni 4 - Gata cu serviciul
Galateni 5 - Libertatea creștină
Deci, ce este libertatea creștină?
Deci, ce este păcatul?
Înmormântare sau incinerare sau libera alegere?
Care sunt lucrările CARNII?
Care sunt lucrările DUHULUI?
Galateni 6 - Sprijiniti-va unul pe altul

Studiul Biblic Efeseni - vers cu vers

Introducerea lui Efeseni
Efeseni 1:1-12 - Salutări și binecuvântări spirituale
Efeseni 1:13 - Pecetluite cu Duhul Sfânt
Efeseni 1:14 - Garanția și moștenirea
Efeseni 1:15-23 - Mijlocire
Efeseni 2:1-10 - De la moarte la viață
Unele caracteristici ale lucrării Duhului sunt în viețile noastre
Efeseni 2:11-21 - Casa lui Dumnezeu, concetăţeni
Efeseni 2:22 - Toți credincioșii sunt templul lui Dumnezeu
Efeseni 3:1-21 - Lucrarea lui Pavel printre neamuri
Efeseni 4:1-16 - Biserica este Trupul lui Hristos
Efeseni 4:17-32 - Cum trăim noua viață?
Efeseni 5:1-21 - Puritatea în viața creștinului
Efeseni 5:22-33 - Viața creștină în cadrul căsătoriei
Efeseni 6:1-9 - Copii și părinți. Sclavi și domnii lor
Efeseni 6:10-20 - Armura creștinului
Efeseni 6:14-17 - Cum lupți împotriva satanei?

Studiul Biblic 1 Tesaloniceni - vers cu vers

1 Tesaloniceni 1 - Fructul predicării
1 Tesaloniceni 2 - Pavel în Biserică
1 Tesaloniceni 3 - Mesaje bune prin Timotei
1 Tesaloniceni 4 - Îndemn la mersul sfânt
1 Tesaloniceni 4:2 - SFINȚIREA CREȘTINULUI
1 Tesaloniceni 4:12-18 - Venirea Domnului
1 Tesaloniceni 5 - Vigilenţă

Studiul Biblic 2 Tesaloniceni - vers cu vers

2 Tesaloniceni 1 - Mulțumirea și rugăciunea
2 Tesaloniceni 2 - Venirea Domnului Isus Hristos
2 Tesaloniceni 3 - Rugaciune si munca

Studiul Biblic 1 Timotei - vers cu vers

1 Timotei 1 - Învățătură falsă
1 Timotei 1:12-20 - Harul lui Dumnezeu pentru Pavel
1 Timotei 2 - Reguli
1 Timotei 3:1-8 - Cerințe pentru lucrătorii lui Dumnezeu: pastori, bătrâni și diaconi
1 Timotei 4 - Sarcina lucrătorilor lui Dumnezeu, sarcina lui Timotei, ferește-te de apostazia de la credință
1 Timotei 5 - Văduve, comportamentul femeilor membre ale bisericii
1 Timoteüs 6 - Pericolul vieții lumești

Studiul Biblic 2 Timotei - vers cu vers

2 Timotei 1 - Perseverenţă
2 Timotei 2 - Soldați pentru Isus Hristos
2 Timotei 3 - Desen al profesorilor falși
2 Timotei 4 - Proclama Cuvântul lui Dumnezeu

GENERALITĂȚI

L-am acceptat pe Isus ca Mântuitorul meu, ce acum?

Ce înseamnă să fii creștin?
Pas cu pas în viața creștină
Ce înseamnă botezul?
Ce înseamnă a trăi în lume?
Ce înseamnă a trăi sub controlul Duhului Sfânt?
Fără pete și trăire impecabilă sub mărturisirea constantă a păcatului
Mărturia credinciosului
Mărturia practică a credinciosului
Dar credinciosul în Isus Hristos este liber de judecată?
Judecata despre credincios
Interacțiune umană
Darul Duhului Sfânt

Ce înseamnă renăscut din nou - Studiul Biblic

Primul pas al nașterii din nou este recunoașterea păcatului și a nu te putea salva de pedeapsa asupra păcatului de la Dumnezeu
Pe scurt Renăscut

Paște

Meaning of Easter: Exodus from Egypt, the crucifixion of Jesus or the Easter Bunny?/p>

FAQ Răspunsuri la întrebări frecvente de către (ne)credincioși

Trăiesc bine ca un om obișnuit. Nu sunt un păcătos, în niciun caz
Vrei să-L accepți pe Isus Hristos ca Mântuitor personal. Cum pot face acest lucru?
Te-ai rugat această rugăciune, ce se va întâmpla acum?
Dumnezeu este iubire, spun oamenii. Totuși, este adevărat?
De ce nu intervine Dumnezeu?
Mă rog, dar nu experimentez sau aproape nicio împlinire a rugăciunii. Are sens să te rogi?
Are sens să ne rugăm pentru vindecare?
A da zecime este o obligație?
Your salvation is sure?

Evanghelia după Ioan, veștile bune pentru tine

Viața în această lume modernă are multe de oferit
CINE SUNT EU?   CARE ESTE SENSUL EXISTENTEI MELE?   DUPĂ MOARTE, ASTA ESTE Sfârșitul, NU MAI?
În ce cred creștinii și de ce este acest lucru atât de exclusivist?
De ce a creat Dumnezeu omul?
Ce a mers prost?
De ce poate Dumnezeu să-și închidă ochii?
Care este atunci Vestea Bună? Iertarea păcatelor
Care este atunci solutia? Podul către Dumnezeu sau cele 4 legi pentru iertare
Atunci unde este Isus Hristos acum?
Rezumatul planului de mântuire al lui Dumnezeu
EVANGHELIA

Înțelesul Înălțării și Rusaliilor

Înțelesul Ascensiunii?
Înțelesul Rusaliilor?
Evanghelia sa extins la neamuri
Vorbind în limbi
Cercetați sursa vorbirii în limbi

Cum să citești Biblia? Și înțelegeți

Deci cum citește cineva Biblia? Există o serie de condiții pentru a citi Biblia
Scaunul de judecată al lui Hristos

Viața spirituală

Spiritual Life of the Christian
Chestiuni generale
Viata spirituala (Galateni 5:13-26)
Căsătorie
Înviere
Botezand
Boală și Vindecare
Dăruiește-ți „Zecea”
Evanghelie și misiune
Putem să facem ABORT?
Avem voie să practicăm EUTANAZIA?
Puteti ca crestin sa aplicati ACUPUNCTURA?
Ce este budismul?
Ce este islamul?
Par lung (1 Corintieni 11:14)
Creștinul poate folosi HOMEOPATIA?
Conviețuirea împreună sau căsătoria?
Creștinul poate citi horoscoape?
Homosexualitatea și creștinul
Creștinul poate practica YOGA?
Am păcătuit, ce acum?

De ce un creștin ar trebui să dea zeciuială și cadouri - Studiul Biblic

Întrebări și răspunsuri despre al zecelea
Întrebări despre donații
Deci este un caz al Vechiului Testament? Nu, continuă în Noul Testament
De ce a da zecime este o necesitate?

Rugăciunea esteS

Slideshow - Pentru cine și pentru ce te rogi

Predică

Text și video predicile lui Wilfred René Starrenburg

Despre noi

Who is the ONG EZBB?

ALTE

Drepturi de autor ale acestui site

Pagina index a acestui site de studiu biblic

Links:

Site de la BEM Site de la Gideons Site de la Christenen Israël Site de la OZAEZ Site de la Tear Hal Lindsey video's
Hal Lindsey
video's en reports